Skip to main content

Demonstrējums augu aizsardzībā Latgalē

Begins

Lauku diena "Slimību un kaitēkļu prognozēšana ābeļu dārzos – lēmuma atbalsta sistēmu priekšrocības augļkopjiem" z/s "Sīļusala", Gaigalavas pag., Rēzeknes nov. sadarbībā ar LAAPC.

Programmā:

-iepazīšanās ar saimniecību;

-Ābeļu kraupis sausajā 2018. gada pavasarī un RIMpro izmantošanas efektivitāte ābeļu kraupja ierobežošanai;

-RIMpro izmantošana ābolu zāģlapsenes un ābolu tinēja ierobežošanai;

-Problemātiskie kaitēkļi ābeļu stādījumos, to monitorings un ierobežošanas iespējas;

-Jaunumi augu aizsardzībā, produkti

-Demonstrējumu apskate un rekomendācijas ābeļu vainagu veidošanā sadarbībā ar Dārzkopības institūtu.

Demonstrējuma tēma (Lote Nr.19): “Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošanas demonstrējums kaitēkļu un/vai slimību ierobežošanā integrētajā audzēšanā dažādos Latvijas reģionos” LAD Līguma nr. LAD 240118/P19

Par ierašanos ziņot līdz 13. augustam Laurai Ozoliņai-Polei: rakstot uz laura.ozolina.pole@laapc.lv vai zvanot uz mob. tālr. 28337691.

ZM Demo Logo

 

Submitted on: 14/06/2018