Skip to main content

Par Fruit Tech Centre

Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā

Šobrīd tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014 – 2020 projekts „Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit, #R004), kura ietvaros viens no galvenajiem uzdevumiem ir izveidot atvērta veida demonstrējumu saimniecību/uzņēmumu (demo saimniecību) tīklu ar mērķi sniegt atbalstu augļu ražošanā, uzglabāšanā, pārstrādē un tirdzniecībā, kā arī izstrādāt bezmaksas rīkus zināšanu un prasmju apmaiņai un pārnesei, tādējādi veicinot ar augļkopību saistītas uzņēmējdarbības attīstību Baltijas jūras reģiona valstīs.

InnoFruit

Projekta partneri: Dārzkopības institūts (Latvija), Lietuvas dārzkopības institūs, Polijas Dārzkopības institūts, Latvijas augļkopju asociācija, Zviedrijas Pomoloģiskais zinātnes centrs, SIA "La-Sad", Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultāte, SIA "Berry plus".

Ir svarīgi, lai augļkopjiem un citiem interesentiem būtu pieejama visa vajadzīgā un noderīgā informācija tiešsaistē vienā tīmekļa vietnē. Līdz ar to viens no projekta mērķiem ir uzlabot un paplašināt Tehnoloģiju pārneses centra tīmekļa vietni, lai to būtu ērti izmantot. Tīmekļa vietne nodrošina to, ka tiek atspoguļotas demo saimniecību tīkla aktivitātes, vienlaikus sniedzot informāciju par šajā tīklā iesaistītajām demo saimniecībām. Lai veicinātu plašāku attiecīgās informācijas pieejamību un izmantošanu, tīmekļa vietne pieejama arī lapas mobilā versija (lietošanai planšetdatoros un viedtālruņos). Tas nodrošinās tās pieejamību un izmantošanu arī uz vietas augļu dārzos, strādājot ar attiecīgām augļu kultūrām un saskaroties ar to saistītām problēmām.

Šī aktivitāte arī paredz projekta partneru tīmekļa vietņu (un saistīto datu bāzu) uzlabošanu (skat. arī Latvijas augļkopju asociācijas mājas lapu). Vietņu mērķis ir tādējādi nodrošinot efektīvu pētniecības organizāciju kapacitātes izmantošanu un paplašinot ar inovācijām saistītas informācijas un publikāciju pieejamību gan tiešajiem lietotājiem, kas piedalās demo saimniecību tīklā, gan plašākai auditorijai.

Projekta īstenošanas laikā plānots nodrošināt arī individuālas konsultācijas pa e-pastu (izveidojot hot-line sistēmu). Šī konsultāciju sistēma darbosies kā līdzeklis, lai nodrošinātu atbildi uz tīmekļa vietnes lietotāju nosūtītajām ziņām, kas kopā ar atbildēm tiks publicētas tiešsaistē kā papildu informācijas avots arī citiem lietotājiem.

Tehnoloģiju pārneses centra tīmekļa vietnes paplašināšana un uzlabošana ir turpinājums Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam projektam “Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā”, kura ietvaros tika izveidot Tehnoloģiju pārneses centrs ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu augļkopības attīstību atbalsta reģionā ar tehnoloģijas pārneses centra palīdzību, nododot ražotājiem Latvijas Valsts Augļkopības institūtā (šobrīd Dārzkopības institūts) Latvijā (Dobelē) un Dārzkopības institūtā Lietuvā (Babtai, Lietuvas Lauksaimniecības un Mežsaimniecības pētniecības centra filiāle) izveidotās un pārbaudītās jaunākās tehnoloģijas.

LatLit

Projekta īstenošana tika īstenota vairākos virzienos:

  1. Apmācību un demonstrējumu bāzes izveide abos institūtos - iekārtotas apmācību telpas un demonstrāciju objekti dārzos un laboratorijās.
  2. Zināšanu pārneses rīku izveide - tika izveidoti un sagatavoti dažādi informatīvie un mācību materiāli projekta mērķa grupai (augļu un ogu audzētājiem, maziem un vidējiem pārstrādes uzņēmumiem, patērētājiem).
  3. Tehnoloģiju un pieredzes pārnese - tika nodrošināta mērķa grupas apmācība ar tehnoloģiju pārneses centra palīdzību.

Projekta īstenošana atbalsta reģionā palīdzēja veicināt ilgtspējīgu augļkopības attīstību, nodrošinot tehnoloģiju pārneses centrā radīto zināšanu pārnesi mērķa auditorijai.