Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu ziņojumi

Sākas

Zemkopības ministrija aicina piedalīties Zemkopības ministrijas rīkotajos Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju pasākumos, kuri norisināsies DIVOS datumos – 29.novembris un 6.decembris. Pasākumi abas dienas notiks, Zemkopības ministrijas 315. zālē, sākums plkst., 9 00, darba kārtība pielikumā.

Dārzkopībā 29. novembrī no plkst 12.20 tiks ziņots par sekojošu projektu rezultātiem:

- Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošana un pilnveide kaitīgo organismu ierobežošanai integrētajā augļkopībā;

- Integrētai un bioloģiskai audzēšanai piemērotu ābeļu, plūmju un ķiršu šķirņu un potcelmu pārbaude dažādos reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde;

- Integrētai audzēšanai perspektīvo ogulāju šķirņu pārbaude dažādos Latvijas reģionos un to audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un pilnveidošana;

- Dārzeņu audzēšana pamīšus slejās un augu atlieku pārstrādes produktu izmantošana dārzeņu komercražošanā, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un efektīvu resursu izmantošanu.

Citu ziņojumus un plānoto darba kārtību skatīt šeit.

Dalībnieki un klausītāji aicināti iesaistīties diskusijā par lauksaimniecības nākotnes attīstības iespējām un draudiem, par saiknes nodrošināšanu starp lauksaimniekiem, zinātni un valsts pārvaldi.

Submitted on: 02/11/2018