Перейти к основному содержанию

Demonstrējums augu aizsardzībā Vidzemē

Начало

Lauku diena "Slimību un kaitēkļu prognozēšana ābeļu dārzos – lēmuma atbalsta sistēmu priekšrocības augļkopjiem" z/s "Rīvēni", Dikļu pag., Kocēnu nov. sadarbībā ar LAAPC.

Programmā:

-iepazīšanās ar saimniecību;

-Ābeļu kraupis sausajā 2018. gada pavasarī un RIMpro izmantošanas efektivitāte ābeļu kraupja ierobežošanai;

-RIMpro izmantošana ābolu zāģlapsenes un ābolu tinēja ierobežošanai;

-Problemātiskie kaitēkļi ābeļu stādījumos, to monitorings un ierobežošanas iespējas;

-Augu augšanas regulatora lietošana ābeļu stādījumos u.c. jaunumi augu aizsardzībā.

Demonstrējuma tēma (Lote Nr.19): “Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošanas demonstrējums kaitēkļu un/vai slimību ierobežošanā integrētajā audzēšanā dažādos Latvijas reģionos” LAD Līguma nr. LAD 240118/P19

Par ierašanos ziņot līdz 17. augustam Laurai Ozoliņai-Polei: rakstot uz laura.ozolina.pole@laapc.lv vai zvanot uz mob. tālr. 28337691.

ZM Demo Logo

 

Submitted on: 14/06/2018