Skip to main content

Rīga Food 2011

Latvijas Valsts augļkopības institūts piedalījās izstādē Riga Food 2011, kur bijām atrodami inovāciju stendā.  Aktīvi piedalījāmies arī animācijas stendā 9. un 10. septembrī.

Mūsu dalība izstādē raksturota arī šeit.

Submitted on: 22/05/2018