Skip to main content

Pavasara lauku diena 2019

Pavasaris ir klāt – tāda pārliecība tika pausta un sajusta ikgadējā pavasara lauku dienā, kas notika Dārzkopības institūtā 2019. gada pirmajā aprīļa piektdienā. Šoreiz akcents - “Bioloģiskā augļkopība”. Augļkopju tikšanās reizes sākumā LAA valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte akcentēja aktuālo nozarē, t.sk. ikviena aktīvas līdzdalības nepieciešamību kopējās lauksaimniecības politikas veidošanā piedaloties reģionālos pasākumos. Saimnieki tika aicināti aktīvi izmantot sezonas strādnieku programmu un tās sniegtās iespējas. Kuplinot un dažādojot ziņojumus bija iespēja iepazīties un uzklausīt VAAD, kas sniedza ieskatu par sēklu un stādu iegūšanu un izmantošanas kārtību bioloģiskā saimniekošanas sistēmā, mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī augu karantīnas aktualitātēm. Savukārt pārstāvji no bioloģisko audzētāju sertificējošām institūcijām “Vides Kvalitāte” un “Sertifikācijas un testēšanas centra” iepazīstināja klātesošos interesentus ar “Bioloģisko audzētāju sertificēšanas kārtību un biežāk pieļautajām kļūdām” un “Mēslošanas līdzekļiem bioloģiskā lauksaimniecībā”. Ieguvēji noteikti bija ap sešdesmit interesentu, kas ne vien varēja skatīt un garšot 40 ābeļu šķirņu un hibrīdu augļus, bet arī dzirdēt atziņas par bioloģiskā saimniekošanā piemērotākajām ābeļu šķirnēm. Uzsvērta tika arī ūdens nozīme un vajadzība dārzā, ūdens pieejamības nodrošināšanas iespējas. Protams, mūsdienās informācijas laikmetā pats svarīgākais ir zināt, kur gūt vajadzīgo informāciju, kam noteikti kalpoti rīki informācijas iegūšanai vai “Dzīvas prakses laboratorijas” platforma. Dienas otrajā daļā bija iespēja doties institūta dārzā, skatot izmēģinājumus, praktiskus demonstrējumus t.sk. aktuālos darbos pavasarī kā augļaugu veidošana un kopšana. Diskusijas un savstarpēja komunikācijas noteikti bija viena no svarīgākajām laukudienas sastāvdaļām.

Submitted on: 08/04/2019