Skip to main content

Augstās tehnoloģijas dārzeņu siltumnīcās

Begins

Lauka diena demonstrējumam “Dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešana modernajās siltumnīcās” (projekts 18-00-A00102-000024).

Demonstrējuma mērķis: praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar dārzeņu audzēšanas augsto tehnoloģiju ieviešanu modernajās siltumnīcās - efektīva un ekonomiski izdevīga apgaismojuma modernizēšana siltumnīcās, ieviešot elektroniskās Na lampas.

Norises vieta: SIA „Mārupes siltumnīcas”, Mazcenu aleja 24, Jaunmārupe, Mārupes nov.

Programmā: ziņojums par projekta rezultātiem, iespaidi par elektroniskajām Na lampām, demonstrējuma objekta - siltumnīcu apskate.

Lauku dienu rīko Dārzkopības institūts sadarbībā ar SIA "Mārupes siltumnīcas" un asociāciju “Latvijas Dārznieks”.

LAD demo logo

 

Submitted on: 24/09/2019