Skip to main content

Slimību un kaitēkļu ierobežošana bioloģiskajos ābeļu dārzos Zemgalē

Begins

Lauka diena demonstrējumam “Pamatvielu, kas izmantojamas augu aizsardzībā, efektivitātes demonstrējums bioloģiskajos augļu dārzos dažādos Latvijas reģionos” un  demonstrējumam “Dažādu bioloģisko augu aizsardzības metožu un līdzekļu izmantošana kaitēkļu ierobežošanai bioloģiskajos stādījumos dažādos Latvijas reģionos”.

Norises vieta: SIA“Pienjāņi”, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads (Lat: 56.3652416, Lon: 24.6025912)

Rīko: LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts (Agrihorts) sadarbībā ar SIA “Pienjāņi” un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju.

LAD demo logo

Submitted on: 06/03/2020