Skip to main content

Stādīšana, koku ieveidošana un veidošana ābelēm uz maza auguma potcelmiem