Skip to main content

Smiltsērkšķi starptautiskā skatījumā 2020

Starptautiskā smiltsērkšķu asociācija (ISA), kuras dalībnieku sarakstā jau vairāk nekā 15 gadus ir arī Latvijas pārstāvji, apjomīgā atskaitē sniedz ieskatu par 2020. g. paveikto deviņās dalībvalstīs. Atskaitē apkopota informācija, kas saistīta ar: smiltsērkšķu platībām, ģenētiskiem resursiem, uzņēmumiem un produktiem, kā arī aktuāliem zinātniskiem pētījumiem. Līdzīgi skatāma arī 2019.g. ISA atskaite.

Plašāku informāciju par ISA aktivitātēm (t.sk. semināriem, konferencēm u.c.) var atrast asociācijas tīmekļa vietnē.

Submitted on: 31/01/2022