Skip to main content

Politikas rekomendācijas zināšanu pārneses un demonstrējumu attīstībai augļkopības nozarē

Dārzkopības institūta vadītā INNOFRUIT projekta (2016-2019) noslēgumā sadarbībā ar sociālo zinātņu institūta Baltic Studies Centre pētniekiem un projekta partneriem no Latvijas, Lietuvas un Polijas sagatavotas politikas rekomendācijas zināšanu pārneses un demonstrējumu attīstībai augļkopības nozarē. Dokuments pieejams gan latviešu, gan angļu valodā

Submitted on: 27/05/2019