Pereiti į pagrindinį turinį

Demonstrējumi saimniecībās augu aizsardzībā

Sezonai sākoties aktuāli kļūst dažādi augu aizsardzības pasākumi, lai mazinātu slimību ierosinātāju un kaitēkļu radīto postījumu dārzos. Lai sekmīgi veiktu augus aizsargājošas aktivitātes, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi un ar vislielāko efektivitāti, t.sk. bioloģiskos dārzos, ir jāmācās, jāapgūst pieredze un zināšanas. Latvijas reģionos - saimniecībās tiek rīkotas lauku dienas, kuras aicināts apmeklēt ikviens interesents. To norises 2019. gada kalendārs tiks aktualizēts jau pavisam drīz. Ieskats demonstrējumu tēmās, ko nodrošina LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts,  un 2018. gada sezonas secinājumi sekojoši:

- Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošana kaitēkļu un/vai slimību ierobežošanā;

- Pamatvielu, kas izmantojamas augu aizsardzībā, kas jo sevišķi aktuāli bioloģiskajos augļu dārzos;

- Fitosanitāro paņēmienu izmantošana integrētajos un bioloģiskajos ābeļu un upeņu dārzos lapās un augsnes virskārtā esošo slimības ierosinātāju un kaitēkļu izplatības ierobežošanai;

- Augu aizsardzības metožu un līdzekļu izmantošana kaitēkļu ierobežošanai bioloģiskajos stādījumos.

LAD demo

Submitted on: 07/05/2019