Przejdź do treści

Latvijas augļkopji Lietuvā

20. septembrī Latvijas augļkopji viesojās četrās Lietuvas augļkopības saimniecībās.Šo saimniecību vēsture un līdz ar to dārzi bija ļoti atšķirīgi. Tika redzēti dārzi deserta produkcijai uz maza auguma potcelmiem, vecāki dārzi uz sēklaudžu potcelmiem, kur iegūtā ābolu raža tiek pārstrādāta biezenī. Tā bija iespēja iepazīt arī mehanizāciju augļkopībā, kā arī saimniecībās pielietoto darba organizāciju. Pieredzes apmaiņā piedalījās 49  augļkopji no Latvijas.

Submitted on: 22/05/2018