Przejdź do treści

Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība"

Zaczyna się
Wygasa

Ik gadu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātē tiek rīkota zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība", kur ar ziņojumiem piedalās arī pētnieki dārzkopībā, tostarp Dārzkopības institūta. Aicinām sekot līdzi informācijai, kas tiks aktualizēta. Plānots arī 2023.g. to organizēt tiešsaites formātā, kurā konferences klausītājiem dalība ir bez maksas.

Iepriekšējo konferenču tiešsaites formāta ziņojumus 2021.g. var skatīt šeit, t.sk. dārzkopībā, kā arī pieejami tēžu un rakstu krājumi.

Savukārt 2022.g. konferences plenērsēdes ieraksti 24. februārī un 25. februārī, kā arī materiāli atrodami  un skatāmi šeit, t.sk. dārzkopībā, pieejams arī tēžu un rakstu krājums.

Submitted on: 15/12/2022