Перейти к основному содержанию

Ābeļu šķirņu un tehnoloģiju demonstrējums Kurzemē 2021