Перейти к основному содержанию

Rokasgrāmata krūmmellenes un lielogu dzērvenes

Demonstrējuma projekta "Krūmmelleņu un / vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas audzēšanas tehnoloģijas purva un minerālaugsnēs" (LAD līguma numurs: LAD 240118/P10, projekta Nr.18-00-A00102-000006), kas realizēts  demonstrējuma ierīkošanas un īstenošanas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros, kā projekta rezultāts izdota kabatas formāta rokasgrāmata "Krūmmellenes un Lielogu dzērvenes: parazitārās un neparizitārās slimības".  Projektu īstenoja Latvijas lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultāte ar atbalstītājiem LLKC un LAA.

dzērvenes

Kā norāda rokasgrāmatas autores, tā veidota kā "kabatas formāta uzziņu grāmata" un paredzēta  lietošanai lauka apstākļos krūmmelleņu un dzērveņu stādījumos. Tajā atrodama informācija par biežāk sastopamām slimībām un laikapstākļu radītiem bojājumiem, barības elementu trūkumu vai pārbagātību, augu aizsardzības līdzekļu izraisītiem bojājumiem.

Submitted on: 07/06/2022