Przejdź do treści

Potencjał i perspektywy działań demonstracyjnych w sektorze owocowym

Raport analityczny na temat czynników odgrywających rolę w realizacji działań demonstracyjnych w sektorze owocowym na Łotwie, Litwie i w Polsce oraz ich perspektyw rozwojowych został opracowany w ramach projektu INNOFRUIT. Raport zawiera przegląd profilu sektorowego i zakresu sektorowych badań społeczno-ekonomicznych w trzech krajach wraz z analizą czynników ułatwiających i utrudniających organizację i realizację demonstracji oraz zapotrzebowanie na tę formę wymiany wiedzy. Raport zawiera również analizę SWOT działań demonstracyjnych w krajach objętych programem, która została przedstawiona w formie graficznej.

 

SWOT ANALYSIS AND REQUIREMENTS FOR DEMONSTRATION FARMS: DEVELOPMENT TRENDS IN THE FRUIT SECTOR IN LATVIA, LITHUANIA AND POLAND

Assessment of on-farm demonstration activities in the fruit sector in Latvia, Lithuania and Poland (Infographic of SWOT)

InnoFruit

Submitted on: 18/01/2019