Pārlekt uz galveno saturu

Demonstrējumu īstenošanu ietekmējošie faktori un perspektīvas augļkopībā

InnoFruit projekta ietvaros sagatavots analītisks pārskats (angļu valodā) par demonstrējumu īstenošanu ietekmējošajiem faktoriem un nākotnes perspektīvām Latvijā, Lietuvā un Polijā. Tajā sniegts augļkopības nozares raksturojums un apkopojums par līdzšinējiem nozares sociālas un ekonomiskas ievirzes pētījumiem, kā arī analizēti demonstrējumu organizēšanas un ieviešanas veiksmes faktori un pieprasījums pēc šāda pieredzes apmaiņas veida. Ziņojumā ietverta arī demonstrējumu īstenošanas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze, kura kopsavilkta arī atsevišķā infografikā.

SWOT ANALYSIS AND REQUIREMENTS FOR DEMONSTRATION FARMS: DEVELOPMENT TRENDS IN THE FRUIT SECTOR IN LATVIA, LITHUANIA AND POLAND

Assessment of on-farm demonstration activities in the fruit sector in Latvia, Lithuania and Poland

InnoFruit

 

Submitted on: 18/01/2019