Przejdź do treści

Dzień gruszowy

Grusza była tematem przewodnim szkolenia, które odbyło się w Instytucie Ogrodnictwa w dniu 17 maja 2018 roku. Zostało ono zorganizowane w ramach projektu InnoFruit nr #R004 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego. Słowo wstępne o projekcie wygłosił jego kierownik z IO – dr Mirosław Sitarek. Kolejne dwa tematy dotyczące podatności odmian gruszy na zarazę ogniową oraz najnowszych tendencji w jej hodowli i uprawie omówiła dr Dorota Kruczyńska. Dr Krzysztof Zmarlicki przedstawił wielkość produkcji gruszek w poszczególnych krajach oraz sytuację w handlu tymi owocami na światowym rynku. Natomiast z prezentacji dr. Krzysztofa Rutkowskiego można się było dowiedzieć, jakie są innowacyjne technologie długoterminowego przechowywania gruszek. Wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, efektem czego była długa i bardzo ożywiona dyskusja. W spotkaniu wzięło udział 35 uczestników, wśród których byli sadownicy, przedstawiciele prasy branżowej oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.

Submitted on: 21/06/2018