Перейти к основному содержанию

Slimību un kaitēkļu prognozēšana ābeļu dārzos Vidzemē

Начало

Slimību un kaitēkļu prognozēšana ābeļu dārzos – lēmuma atbalsta sistēmu priekšrocības augļkopjiem

Lauka diena demonstrējumam “Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošanas demonstrējums kaitēkļu un/vai slimību ierobežošanā integrētajā audzēšanā dažādos Latvijas reģionos”.

Norises vieta: z/s “Rīvēni”, Dikļu pagasts, Kocēnu novads

Rīko: LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts (Agrihorts) sadarbībā ar z/s “Rīvēni” un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju.

LAD Demo logo

Submitted on: 06/03/2020