Pārlekt uz galveno saturu

Citi izdevumi

vaks Ieteikumi vidi saudzējošai augļu un ogu komerciālai audzēšanai

Ieteikumi sagatavoti ar ES līdzfinansējumu, ELFLA projektu Nr. 211211/c-120 “Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētās augu aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos” Latvijas lauku attīstības programmas 2007. – 2013. g. finansiālu atbalstu.

Grāmata Augļkopība Grāmata “Augļkopība”

Pagājis salīdzinoši ilgs laiks, kopš tika izdota plaša mācību grāmata, kas ietver gan augļkopības teoriju, gan praksi. Grāmata ir pieredzes bagātāko Latvijas augļkopības zinātnieku un praktiķu kopdarbs. Grāmatu izdeva vēl tobrīd 2015. gadā Latvijas Valsts augļkopības institūts, kas 2016. gada reformu rezultātā bija bāze Dārzkopības institūtam.

Grāmata sākas ar Latvijas augļkopības zinātnes vēsturisku pārskatu. Tālāk to sniedz dziļāku ieskatu augļaugu bioloģijā un bioķīmijā, to veģetatīvajā attīstībā, ziedu un augļu attīstības procesos. Tiek analizēta vides ietekme uz augiem un apskatīti praktiski risinājumi, ka mazināt augu stresu. Atsevišķa nodala veltīta augļaugu ziemcietībai. Grāmata iepazīstina ar mērenā klimata augļukoku un ogulāju sugu izcelsmi un bioloģiju, ietverot arī mazāk pazīstamus augus ar tirgus potenciālu. Tiek raksturotas augļaugu selekcijas metodes, kā arī apskatītas selekcijas programmas un sasniegumi gan Latvijā, gan pasaulē. Ieteicamās augļukoku un ogulāju šķirnes iepazīstamas gan tekstā, gan tabulās un attēlos. Balstoties uz pētījumiem un praktisko pieredzi Latvija un ārvalstīs, grāmatā aprakstītas modernās un tradicionālās tehnoloģijas augļaugu pavairošanā, stādījumu ierīkošanā un kopšanā, ka arī ražas glabāšanā – tā noderēs gan padziļinātās studijās, gan praktiskā darbā.

Grāmata domāta visiem augļkopjiem Latvijā un ieteicama kā mācību līdzeklis augļkopības studentiem vidējās un augstākajās mācību iestādēs.

Grāmatu savā rīcībā varat iegūt pie mums Dārzkopības institūtā vai arī Latvijas grāmata veikalā.

Grāmatas “Augļkopība” digitālā izdevuma lietošanas instrukcija:

Grāmatā ievietotas un pielietotas hipersaites, kas ļaus nokļūt izvēlētajā vietā grāmatā, nokļūt pie tekstā minētās tabulas, attēla vai izmantotā informācijas avota. Saites satura rādītājā ļauj nokļūt nodaļās, ar kuru saturu vēlaties iepazīties. Informācijas avots, kas izmantots, var būt lapaspuses kājenē vai atrodams izmantotās literatūras sarakstā. Tekstā literatūras avots ir kvadrātiekavās ar kārtas ciparu, kas tam piešķirts literatūras sarakstā. Informācijas avotam arī var būt hipersaite, ja tas atrodams internetā kā publikācija, noteikumi, vadlīnija u.c. Informācijas avoti skatīti veidojot grāmatu, kas negarantē tā pieejamību lasot grāmatu konkrētā laika momentā. Izmantojot grāmatu kā informācijas avotu, atsauce uz to ir obligāta.