Przejdź do treści

Zalecenia polityczne dotyczące rozwoju transferu wiedzy i działań demonstracyjnych w sektorze owocowym

Ostatecznym rezultatem projektu INNOFRUIT (2016-2019) zrealizowanego pod kierownictwem Instytutu Ogrodnictwa (LatHort) jest dokument zawierający zalecenia polityczne dotyczące rozwoju transferu wiedzy i działań demonstracyjnych w sektorze owocowym opracowany we współpracy z naukowcami z Instytutu Nauk Społecznych Baltic Studies Centre oraz partnerami projektu z Łotwy, Litwy i Polski”.

Submitted on: 27/05/2019