Pārlekt uz galveno saturu

Risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai

Noslēdzoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai"
projektam Nr.: 18-00-A01612-000025 "Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai" (2018 - 2023), tā noslēguma seminārā, varēja gūt informāciju par projekta aktivitātēm t.sk. publicitāti, publikācijām, organizētiem pasākumiem, ko apkopoja projekta vadošais partneris Latvijas augļkopju asociācija.

Aktivitātēs, kas saistītas ar ābeļu kontūrgriešanu un ziedu retināšanu varēja gūt priekštatu par iespējām, ieguvumiem darbus mehanizējot un mazinot roku darbu, kā tas ietekmē ābeļu veselīgumu un kāds ir ekonomiskais ieguvums. Projektam noslēdzoties sagatavots tehnoloģiskais risinājums: "Ābeļu mehanizēta vainagu veidošana šķirnēm uz augumu ierobežojošiem potcelmiem, samazinot roku darbu un pesticīdu lietošanas intensitāti".

Savukārt adaptējot apūdeņošanu paugurainā apvidū gūts priekštats par ūdens vajadzību attiecīgā periodā, kāds bijis mitruma nodrošinājums un ieguvums ābeļu attīstībā. Uzraugot procesus augsnē, secināts, ka dārzā veicami pasākumi erozijas mazināšanai. Ja tas ir nomākta apauguma uzturēšana apdobes joslā, tad būtu jārēķinās ar lielāku ūdens patēriņu augiem iztvaikojot. Līdzšinējai praksei izpētes vietā t.sk. ierīkojot pilienveida apūdeņošanas sistēmu, veikts ekonomiskais izvērtējums. Projektam noslēdzoties sagatavots tehnoloģiskais risinājums ābeļu apūdeņošanai paugurainā apvidū.

Lai vērtētu izmaksu un roku darbu samazināšanas iespējas rudens aveņu ražas vākšanā, tika eksperimentēts pieejamo resursu ietvaros. Gūtajās atziņās tiek uzsvērta stāvu 1.0 - 1.2 m garu dzinumu, platu rindstarpu un šauru aveņu rindu nozīmē. Iespējams ekonomiski pamatotāk, kas skatāms veiktajā ekonomiskajā izvērtējumā, attiecīgo kombainu būtu vēlams izmantot audzējot arī citus ogu kultūras. Rekomendāciju apkopojums skatāms šeit.

Mazinot vides ietekmes riskus rudens aveņu audzēšanā, izmantojami seguma sistēmas. Izpētes ietvaros uzmanība pievērsta VOEN segumu sistēmai, kas visticamāk sagaidāmo efektu dotu lielākā platībā, kad nozīmīgi ietekmējams mikroklimats. Ieguvums saistāms ar garāku ražošanas periodu, labākiem darba apstākļiem ražas vākšanas laikā un ietekme uz ogu ilgāku saglabāšanos. Veikts arī ekonomiskais izvērtējums, kur kā nozīmīgs faktors ir izcelta šķirnes izvēle. Neatkarīgi no seguma sistēmām nozīmīga ir šķirņu izturība pret aveņu rūsu u.c. kaitīgiem organismiem. Rekomendāciju apkopojums skatāms šeit.

Pieaug interese par aveņu saldēšanu un tālāko izmantošanu patēriņam desertā, līdz ar to ir nozīmīgi ir dati par rudens aveņu kvalitatīvām izmaiņām saldēšanas laikā, par ko priekštats gūts sadarbības projekta ietvaros. Rekomendāciju apkopojums skatāms šeit.

noslēguma seminrādiskusijas seminārā

logo

 

Submitted on: 21/12/2023